Винил - Мали пиштољ, али добро пали - Шањика Гребенар

Песму ласцивног наслова „Мали пиштољ, али добро пали” слушамо у извођењу Шандора – Шањике Гребенара и његовог тамбурашког оркестра из Сомбора. Снимак је начињен почетком 20. века.