Од злата јабука

Посленичке народне лирске песме, или песме о раду, говоре о занатима, о раду у пољу, или домаћинству, и у њима је описан тесан однос човека и природе. Налик другим врстама народне поезије, настале су веома рано.