Медаљон - Гвозден Радичевић

Тема „Медаљонаˮ је певач Гвозден Радичевић, интерпретатор компоноване народне музике. Припада првој поратној генерацији певача народне музике која је свој музички стил формирала на традицијама изворне народне музике. Занимљиво је да за разлику од већине певача народне музике, није певао изворне народне песме. Притом, неке од његових песама се данас сматрају изворним. Имао је кратку, али блиставу каријеру. Почео је да снима 1964. године, а већ 1970. године био је први певач новокомпоноване народне музике са преко милион продатих плоча. Неке од Гвозденових незаборавне песама су: „Последње писмо“, „Полети голубе мој“, „Узми све што ти живот пружа“ ….