1001 Траг - Црне косе - Ханка Палдум

Изабрали смо глас Ханке Палдум и песму „Црне косеˮ. Стихови ове песме инспирисали су нас на причу о археолошким ископавањима, Сумерима и култу црне косе.