Винил - Тече вода тече - Мијат Мијатовић

Слушамо певача Мијата Мијатовића (1887 – 1937) и песму „Тече вода, течеˮ. Снимак потиче из двадесетих година 20. века.