Винил - Ај свиће зора - Милан Верни

Милан Верни (1897 – 1972), тамбураш, певач и вођа Тамбурашког оркестра „Verni’s Troubadoursˮ, у Америци је, у првој половини 20. века, снимио песму „Ај, свиће зораˮ.