Винил - Заплет коло - Даве Зупковић и Тамбурашки оркестар Балкан

Дејв Зупковић (1920 – 1963), цењени амерички тамбураш српског порекла, у првој половини 20. века је објавио мелодију „Заплет колоˮ са Тамбурашким оркестром „Балканˮ.