Медаљон - Дует Кондић - Гавриловић

Простор рубрике дајемо Дуету Кондић – Гавриловић, који је својом интерпретацијом и снимцима допринео архиви Радио Београда, као и културном наслеђу Србије. Дует је активно радио пет година, а чинили су га певачи Светлана Кондић и Гаврило Гавриловић. Углавном су изводили песме из јужне Србије, лесковачког краја и Македоније, на основу записа етномузиколога Миодрага Васиљевића. Снимили су тридесет песама.