Винил - Соња - Милан Томић Миланче

Виолиниста и певач Милан Томић – Миланче је двадесетих година 20. века снимио песму „Соњаˮ, коју слушамо у данашњој рубрици „Винилˮ.