1001 Траг - Скелеџијо на Морави - Предраг Живковић Тозовац

Изабрали смо народну песму „Скелеџијо на Моравиˮ и Предрага Живковића Тозовца. Песма нас је инспирисала да „трагамоˮ за некада неопходним занимањем скелеџије у нашем друштву.