1001 Траг - Ђачко оро - Божидар Боки Милошевић

Изабрали смо нумеру „Ђачко ороˮ и кларинетисту Божидара Бокија Милошевића. Наша прича, која претходи овој музичкој теми, доноси осврт и на Радета Лазића, композитора „Ђачког ораˮ, коме је једном приликом било веома важно да ову његову композицију изведе управо Боки, и нико други.