Винил - Цојле Манојле - Софка Николић

Песму „Цојле, Манојлеˮ слушамо у извођењу Софке Николић (1907 – 1982). Нумеру је Софка снимила у пратњи оркестра Паје Николића. Снимак је начињен у Београду, 1927. године.