Од злата јабука

Тема је сплаварење. Са овим старим занатом се, у емисији, ближе упознајемо путем прича, легенди, предања...