Винил - Саградићу шајку - Мијат Мијатовић

Песму „Саградићу шајку”, чији су аутори музике и текста Јован Пачу и Мита Поповић, слушамо у извођењу славног Мијата Мијатовића (1887 – 1937). Композицију је снимио уз пратњу ромског оркестра предвођеног виолинистом Стевом Николићем, 1928. године.