Винил - Ај, свиће зора - Милан Верни

Милан Верни је био један од најбољих тамбураша-челиста двадесетих година прошлог века. Песму „Ај, свиће зора“, коју је Милан Верни снимио 1926. године слушамо у данашњем „Винилу“.