Винил - Шано душо - Обрад Ђурин

Обрад Ђурин је почетком 20. века снимио врањску песму ''Шано душо'' коју ћемо слушати у данашњој рубрици ''Винил''.