Безбедност на првом месту

Нови бонус-малус систем у осигурању од аутоодговорности

Од 30. јуна 2020. године друштва за осигурање у Србији дужна су да примењују нови бонус-малус систем у осигурању од аутоодговорности. Нови систем подразумева остваривање већих бонуса за осигуранике који током вишегодишњег периода нису имали пријављену штету по основу овог осигурања за одређено возило и за коју је утврђена њихова одговорност. То значи да ће одговорнији возачи плаћати јефтиније АО полисе. Детаље ћете чути у данашњој емисији. 

Репортер Јована Зец
Водитељ Бранислав Трајковић