Читај ми!

Ђавољи интервал

Ђавољи трилер је популарни надимак једне сонате Ђузепа Тартинија.

А ако желите да знате шта је то ђавољи интервал - послушајте данашњу емисију Време музике коју уређује и води Горица Пилиповић.

Интервал прекомерне кварте или тритонус - јер се састоји од три цела степена - представља један од најзанимљивијих, па и најпровокативнијих елемената лествичног, тј. хармонског система. Назив ђавољи интервал добио је у средњем веку и чак био забрањен у музичкој пракси јер је сматран крајње дисонантним, тј. нестабилним. А дисонанца је, по речима античких теоретичара „спој тонова који изазива извесну немирну унутрашњу тежњу ка неком следећем споју". Сходно томе, од почетака полифоније у средњем веку теоретичари и композитори су мењали однос према тритонусу више него према било ком другом интервалу. У нашем данашњем схватању тоналитета и хармонских односа, међутим, тритонус има пресудан значај.

број коментара 0 Пошаљи коментар