Нарушавање симетрије у биолошким системима

Саговорник: др Андреј Коренић, Биолошки факултет Универзитета у Београду

Симетрија - као и њено нарушавање - већ дуго представља важан део објашњења појава и процеса у најразличитијим областима физике, као што су физика великих густина, квантна теорија пољâ, нелинеарна динамика и космологија. У исти мах, читав низ научних истраживања указује да су симетрија и њено спонтано нарушавање значајни, па и пресудни аспекти бројних феномена у биологији, на различитим хијерархијским нивоима устројства живе материје и регулације животних процеса.

Специфичност биолошких система је то да су термодинамички отворени и функционално недовршени, што ће рећи да се њихова еволуција никада не онончава и да трајно задржавају способност стицања нових својстава. Стога је за потпуније разумевање биосфере и њене историје, као и за испитивање повезаности и могућег континуитета између физичког и биолошког света веома драгоцена свеобухватна филозофска и методолошка анализа различитих појавних облика, аспеката и улога симетрије.

Разговор је први пут емитован 31. марта 2019.

Музички уредник: Ивана Ђорђевић
Тон-мајстор: Владимир Пенђер
Аутор емисије: Срђа Јанковић

број коментара 0 Пошаљи коментар
Соларис Соларис

Аутор:
Срђа Јанковић

Емисија је посвећена темама из области природних наука које обухватају како базична, тако и примењена научна истраживања, са посебним освртом на научни метод, историју и филозофију науке, као и различите аспекте односа науке и друштва. Посебна пажња се поклања појашњењу и истицању кључних појмова и концепата од суштинског значаја за разумевање путева и процеса који воде ка научном сазнању. Саговорници у емисији обухватају научнике који се баве истраживањима из различитих области, од носилаца врхунских резултата и признања до оних који се налазе на почетку свог научног трагања, али и припаднике разноврсних професија који су у прилици да понуде релевантна мишљења о одговарајућим аспектима научних подухвата и науке у целини. [ детаљније ]