Студије и огледи

Слободан Дивјак: Комунитаризам, мултикултурализам и либерализам

У емисији Студије и огледи од 24. до 28. јануара можете слушати текст Слободана Дивјака „Комунитаризам, мултикултурализам и либерализам”.

Будући да и комунитаристи и мултикултуралисти теже да криткују либерализам, у првом делу текста Слободан Дивјак износи главна обележја овог типа државе, запажајући да је њихова критика либералне државе и либералног сопства, као од сваког животног садржаја растерећеног сопства, „културалистичка" по свом карактеру. Међутим, то је израз концептуалне конфузије, то јест неразумевања суштинске разлике између два концептуална нивоа: једног који се односи на перспективу чисто нормативног оправдавања права и другог који се односи на онтолошку перспективу. Сходно томе и комунитаризам и мултикултурализам одбацују централну либералну тезу по којој право претходи јавном добру.

Сагласно ставу Ричарда Робсона да је мултикултурализам само форма комунитаризма, а насупрот и комунитаризму и мултикултурализму, Дивјак сматра да су групна права неспојива са грађанском државом у њеном чистом виду зато што постоје структуралне разлике између грађанских и специфичних мањинских права. Такође, аутор настоји да покаже да су обе поменуте културалистичке тенденције огранци постмодернизма. Наиме, доведене до својих крајњих логичких последица, поменуте оријентације могу се повезати са постмодерним појмом радикалне, несводиве разлике.

Текст је изворно објављен у десетом броју часописа Balkan Journal of Philosophy за 2018. годину.
Читао је Александар Божовић.
Уредници циклуса Тања Мијовић и Предраг Шарчевић.

број коментара 0 Пошаљи коментар