Читај ми!

Студије и огледи

Мишел Ар: Ниче и метафизика

У седмичном циклусу Студије и огледи, од понедељка 18. до петка 22. октобра, може слушати делове књиге француског филозофа Мишела Ара „Ниче и метафизика”.

Ниче и метафизика Мишела Ара сматра се једним од најлуциднијих савремених тумачења Ничеа. У поглављу „Преображај божанског", из којег преносимо делове, Ар се хвата у коштац с чувеном Ничеовом реченицом „Бог је мртав", показује на који начин и због чега Ниче тврди тако смелу ствар. Потом, Ар разрешава противречности које настају у вези са смрћу бесмртног бића, осврће се на Ничеов политеизам и весело друштво античких богова („богови су помрли од смеха када су чули да постоји само један бог"), али нарочито инсистира на, до сада, слабо коментарисаном Ничеовом разликовању између бога и божанског, дакле између вечног бића и вечне и узвишене божанске природе. Традиционални бог је, наиме, бог морала и добрих намера, што ће рећи да заједно с разарањем морала, као скривене воље за моћ, пропада и хришћански бог. Али, према Ару, оно што не пропада јесте оно божанско, оно што не може да не постоји као надахнуће, као оно што покреће вечно враћање истог. Због тога Ничеу и јесте потребна фигура Исуса која се преображава у Диониса, те, потом, Дионис поново у Исуса, као да оно божанско има двоструку, чак и вишеструку природу. Утолико Исус излази из озрачја хришћанског разумевања божје природе и постаје бог љубави без претешког и истрошеног хришћанског терета.

У бриљантној Аровој књизи издвајају се свежином и оригиналношћу управо поглавља посвећена оном божанском и вечном враћању истог, јер француски филозоф, баш као и сам Ниче, настоји да ове мотиве ослободи тегова метафизике.

Арову књигу објавиће издавачка кућа „Федон" из Београда.

С француског превела Милица Рашић
Читао је Александар Божовић
Уредник Иван Миленковић

број коментара 0 Пошаљи коментар