Читај ми!

Студије и огледи

Предраг Крстић: Треба ли еманциповати образовање

У емисији Студије и огледи, у понедељак, 14. и уторак, 15. јуна, можете слушати текст филозофа Предрага Крстића „Треба ли еманциповати образовање”.

Аутор у раду настоји да одступи од уобичајеног питања домета образовања у функцији овог или оног циља еманципације, питања које обично подразумева да је такав утицај могућ, постојећ и пожељан, и постави управо обрнуто питање: да ли самом образовању треба еманципација и, ако да, од чега и за шта? На почетку Крстић излаже разумевање еманципације у римском обичајном праву и у дискурсу просветитељства. Средишњи део његовог рада посвећен је оспоравањима (пожељности) мишљења и праксе еманципације уопште и, с ослонцем на Лиотарову анализу постмодерног стања, трансформацији статуса знања. Завршна разматрања сугеришу неопходност израде својеврсног „трошковника” напуштања еманципаторске димензије образовања. Аутор закључује да „образовање може (и треба) да се одмисли од замисли функционалног средства еманципације – различито од њега самог. Наизглед парадоксално, тек такво концептуално раздвајање образовања и еманципације омогућило би разумевање образовања као другог имена за еманципацију: једно „негативно" схватање еманципације – па онда и одговарајућег образовања – после њене дуговеке епопеје, изнова би и себе и образовање приближило њиховим изворним и, верујемо, пожељним смисловима”.

Текст чита Гордана Гачић.
Уредница Оливера Нушић.

број коментара 0 Пошаљи коментар