Читај ми!

Ноћне променаде

Композиције Габријела Пјернеа, Александра Землинског, Хуга Алвена и Јоакима Андерсена.

01.05 Габријел Пјерне
Варијације у це молу опус 42
Изводи Лоран Вагшал, клавир


01.
30 Александар Землински
Седам песама о ноћи и сну
Изводе Јени Карлстед и Камерни оркестар Лапоније под управом Јона Стургордса


01.5
0 Хуго Алвен
Кантата „На прелазу векова" опус 12
Изводе: Лена Хоел, сопран, Карл-Магнус Фредриксон, баритон, Краљевски хор из Стокхолма, Симфонијски оркестар из Јевлеа под управом Стефана Паркмана


02.0
5 Јоаким Андерсен
Руски карневал (7,57)
Шведско-пољске песме опус 50 (8,49)
Осам комада опус 55 (11,42)
Изводе: Кајл Џапо, флаута и Метју Мацони, клавир


02.3
5 Александар Землински
Камерна симфонија
Изводи Камерни оркестар Лапоније под управом Јона Стургордса


03.
20 Хуго Алвен
Кантата за прославу Реформације 1917, опус 36 (33,05)
Звона, балада за баритон и оркестар опус 13 (9,14)
Изводе: Лена Хоел, сопран, Карл-Магнус Фредриксон, баритон, Краљевски хор из Стокхолма, Симфонијски оркестар из Јевлеа под управом Стефана Паркмана


0
4.00 Габријел Пјерне
Концертна етида опус 13 (4,11)
Три комада у форми свите опус 40 (20,44)
Пасакаља опус 52 (10,54)
Изводи: Лоран Вагшал, клавир


04.3
5 Јоаким Андерсен
Едита за флауту у Ге дуру (2,21)
Етида за флауту у де молу (6,34)
Транскирпције из Моцартовог Дон Жуана (6,21)
Концертантни комад за флауту број 2 опус 61 (10,21)
Изводе Кајл Џапо, флаута и Метју Мацони, клавир