Антологија српске музике

Вечерашњу емисију посветили смо Драгутину Чолићу. Слушаћете четири дела из пера овог аутора: Дувачки квинтет, циклус Круг нежности, Трећи гудачки квартет и Прелудијум-фугу-постлудијум.

Рођен 1907. године у Пожеги, Драгутин Чолић је студије музике започео у Београду, у школи Станковић код Милоја Милојевића, а наставио их у Прагу где је у периоду од 1927. до 1932. похађао часове композиције на Државном конзерваторијуму, у класама Карела Болеслава Јирака и Алојза Хабе. По повратку у Београд 1932, радио је као професор у Музичкој школи „Станковић” и Средњој музичкој школи при Музичкој академији. Године 1957. именован је за професора Музичке академије. Поред тога, у периоду од 1937. до 1946. водио је хор Културно-уметничког друштва „Абрашевић”, а био је и сарадник часописа Звук, Музички гласник, Славенска музика и Музика.

У низу српских композитора Прашке школе, Драгутин Чолић припада најрадикалнијем крилу, истиче Властимир Перичић. Полазећи трагом свог професора Хабе, у првом периоду стваралаштва Чолић је употребљавао екстремна изражајна средства – атоналност, атематизам, четвртстепени тонски систем, као и слободно примењену додекафонску технику. У делима из касније фазе рада, његов хармонски језик постаје умеренији, а формална грађа јаснија и ближа традиционалним обрасцима.

Уредница Ирина Максимовић Шашић