Читај ми!

Студије и огледи

Слободан Грубачић: Апокалипса европске душе

У емисији Студије и огледи, од понедељка, 8. до петка, 12. марта, можете пратити уводни део студије Слободана Грубачића „Апокалипса европске душе” у којој аутор тумачи слику апокалипсе у књижевности, као и текст који се односи на апокалиптички дискурс у Андрићевом стваралаштву.

Слободан Грубачић сматра да ма колико ужасна по начину на који открива реалност цивилизације и њену духовну празнину, на коју упозоравају трезвени мислиоци, слика апокалипсе се не протеже само на укупност историјских и духовних претпоставки у једном времену и једној средини. Она се, са једне стране, може лако везати за емпирију и хронику живота, са друге пак за уверење да је у њу утиснута моћ исповедања прошлог и прорицања будућег, моћ равна самом животу и његовом обнављању.

„Како се уопште могло догодити да фиктивни свет европских писаца постане тако неподношљива лабораторија пустоши и убојита спрега прорачунатих планова и разорних учинака?

То је, нема никакве сумње, највећа тема коју отвара и сваки разговор о Моћи књижевне уметности, прелазећи у току само неколико читалачких сеанси пут од безазленог размишљања до питања о разлозима постојања овакве цивилизације. Тема у којој се сустижу увод и закључак сваке расправе о судбини човека. Увод, јер је незамисливо тумачење људске праксе без претходног дефинисања појма човека и његових вредности; закључак, јер од разумевања Апокалипсе, једне од најзагонетнијих, тешких лозинки постојања, зависи схватање наше судбине на Земљи”.

Текст чита Гордана Гачић.
Уредница Оливера Нушић.