Џон Гарт и концерт у Енглеској

У четвртој, последњој емисији циклуса о жанру концерта у Енглеској половином 18. века слушаћете композиције Ричарда Маџа и Џона Гарта.

Ричард Маџ, рођен 1718. године, био је активан у грофовији Воркшир у централној Енглеској. Његово најзначајније остварење је збирка од шест концерата коју је објавио 1749. године, а која се показала као популарна у истом кругу љубитеља музике који су били публика на концертима са делима Георга Фридриха Хендла, Франческа Ђеминијанија и Ђузепа Самартинија. У Маџовим партитурама је посебно видљив Ђеминијанијев утицај и огледа се у одређеним експерименталним решењима. Он такође показује и склоност ка хроматским темама и неочекиваним модулацијама, те пажљиво осмишљава структуру четвороставачног концертног циклуса, по угледу на сонату да кјеза. Први концерт у Маџовој збирци издваја се по томе што у оркестар гудачких инструмената укључује трубу, иако она није третирана као солистички инструмент.

Џон Гарт, енглески композитор, виолончелиста и оргуљаш, рођен 1721, био је такође активан у градовима провинције и то у грофовији Дарам, на североистоку Енглеске. Из његове збирке концерaта за виолончело издвојићемо Концерт број 5, у дe-молу, као једини у коме је Гарт одступио од ригидног троставачног модела где су ставови одређени темпима „брзи-лагани-брзи", осмишљавајући централни став у смењивању два оркестарска адађа и два дужа тематски повезана affettuoso одсека за солисту. Поред тога, експозиција првог става концерта уоквирена је наступима оркестра, чиме се Гарт јасно приближава поимању концертне форме нове генерације галантних композитора. 

Аутор Срђан Атанасовски
Уредница Сања Куњадић