Ноћне променаде

Остварења Јохана Вилхелма Хертела, Георга Матијаса Мона, Антонија Бацинија и Антонија Розетија

01.05 Јохан Вилхелм Хертел
Концерт за харфу и оркестар у Еф дуру
Концерт за виолину и оркестар у Бе дуру
Изводе чланови Барокног оркестра из Франкфурта. Солисти су Јохана Зајц, харфа и Мартин Јоп, виолина


01.
40 Георг Матијас Мон
Симфонија у Ге дуру
Симфонија у Бе дуру
Симфонија у Ес дуру
Изводи ансамбл Л'арпа фестанте под управом Михи Гаиг


02.10 Антонио Бацини
Гудачки квартет број 3 у Ес дуру
Изводи квартет Венеција


02.5
0 Јохан Вилхелм Хертел
Концерт за обоу и оркестар у ге молу
Изводе чланови Барокног оркестра из Франкфурта. Солиста је Мајке Гилденахаупт, обоа


03.10 Антонио Бацини
Гудачки квартет број 5 у це молу
Гудачки квартет број 6 у Еф дуру
Изводи квартет Венеција


0
4.00 Антонио Розети
Одабране композиције за гитару и фортепиано
Изводе Масимо Палумбо, фортепиано и Леополдо Сарачино, гитара