Читај ми!

Студије и огледи

Часлав Копривица: Модерни заплети са страхом

У емисији СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ од 7. до 10. децембра, можете слушати текст Часлава Копривице „Модерни заплети са страхом. О значењу појма и о историјској генези феномена несигурности”.

Часлав Копривица разматра порекло појаве типично модерног проблема сигурности/безбедности, који је настао рушењем структура космичког поретка које су предмодерном човеку давале осећај присности и збринутости, иако не увек и угодности. Проблем сигурности почиње се опажати, постајући затим и предмет одговарајућих теоријских и практичних напора, када се на човековом хоризонту појави опште осећање несигурности, које утиче на све његове животне односе према склоповима стварности. То доводи до философске грешке која је, притом, у темељу доброг дела модерних и савремених приступа проблему безбедности, чија је срж у хипостазирању питања, односно проблема безбедности - као да је безбедност нешто посве, по себи стварно, које притом тобоже има самосталну егзистенцију. Последица тога је настојање да се проблему безбедности прилази као према нечему засебном, уместо да се унапред узме у обзир да безбедност/сигурност може бити исход само апостериорне, махом емотивно-афективне рецепције ваљано уређене целине стварности.

Читала је Душица Мијатовић.
Уредница циклуса Тања Мијовић.