Читај ми!

Студије и огледи

Михаел Антоловић: Немачки колонијализам (1884–1919)

У емисији Студије и огледи, у четвртак, 3. и петак, 4. децембра, можете слушати текст Михаела Антоловића „Немачки колонијализам (1884–1919)”.

Полазећи од сазнања насталих у савременој немачкој историографији током претходне три деценије, Михаел Антоловић у раду приказује главна обележја немачког колонијализма на прелазу 19. у 20. век. Посматрајући немачки колонијализам у контексту међународних односа током епохе империјализма, аутор посебно истиче које су то особене одлике немачке власти у колонијама и каква је друштвена структура колонија и њихов економски значај. Такође, Антоловић посебно анализира сукобе између колонијалних власти и домородачког становништва, те на крају сумира укупне резултате немачког колонијализма.

Чита Душица Мијатовић.
Уредница Оливера Нушић.