Читај ми!

Научни скупови

Проблем предвиђања у филозофији и науци – говори Уна Поповић

У емисији НАУЧНИ СКУПОВИ можете слушати снимак излагања Уне Поповић „Хајдегер о мишљењу из будућег: појам мига” са 28. Филозофског симпозијума о теми „Проблем предвиђања у филозофији и науци”, који је одржан 14. септембра у Сремским Карловцима.

Мишљење из будућег је фигура од кључног значаја за позну Хајдегерову мисао. Како објашњава Уна Поповић, реч је о покушају да се веза разумевања бивствовања и времена постави на нетрадиционални начин, што подразумева и интервенцију над устаљеним поимањем односа три временске екстазе. Мишљење из будућег, са једне стране, одговара Хајдегеровој критици традиционалне метафизике, а са друге, представља услов могућности новог мишљења, односно његовог другог почетка. Ову Хајдегерову фигуру ауторка излагања испитује на једној од њених одликованих инстанци, на примеру мисаоне фигуре и појма мига (wink). Од многобројних могућих праваца одређења овог појма до његовог констелирања спрам других појмова позне Хајдегерове филозофије, анализа се спроводи фокусирањем на везу мига, тренутка и муње. У случају тренутка, Хајдегерово поимање мишљења из будућег сагледава се у односу на претумачење метафизике присутности у смислу примата садашњости, док пример муње омогућава да овај Хајдегеров појам самеримо са традираним односом светлости, постојања и сазнања.

Уредница циклуса Тања Мијовић.