Т. Адорно, К. П. Лисман: Од образовања до необразовања

У емисији Студије и огледи, од понедељка, 24. до четвртка, 27. августа, можете слушати текст Теодора Адорна „Теорија полуобразoвања”, а у петак, 28. августа текст „Образовање, полуобразовање, необразовање”, чији је аутор Конрад Паул Лисман.

У књизи „Од образовања до необразовања” коју ће ускоро објавити Академска књига и Институт за филозофију и друштвену теорију, Адорнова студија „Теорија полуобразовања” и Лисманова „Теорија необразовања” већ својим насловима сугеришу да се деветнаестовековна хуманистичка поставка образовања као начина саздавања одговорног грађанина под утицајем грчке културе закључила у површности савременог друштва знања које није кадро за критичку мисао. Скупа са Хумболтовом „Теоријом образовања човека”, ови текстови описују путању од тога да уопште јесмо и да смо то тек по образовању, преко институционализације масовног образовања које прераста у гиздаво али непотпуно обучавање, до друштвеног прогона образовања под његовом маском. Те теорије образовања, односно теорије његових мутација, сведоче о историјском преображују његовог статуса, али и о двосмислености самог појма образовања, о противречјима или парадоксима што пребивају у претинцима његовог садржаја на самом извору.

Текстове су превели Игор Цвејић и Предраг Крстић.
Уредница Оливера Нушић.