Вокални сат – Арије и мадригали Ђулија Качинија

Композиције из две збирке овог аутора – Нове музике и Нове музике и нов начин писања – изводе Монсерат Фигерас, сопран, Хопкинсон Смит, лаута и барокна гитара, Жорди Саваљ, виола да гамба и Ксенија Шиндлер, харфа.

Качини је стварао у Фиренци крајем 16. и почетком 17. века у кругу аутора који су развили монодију, а касније и оперу. Качини је називан и Ђулијем Римљанином због тога што је рођен у Риму, али се у младости прикључио двору Медичијевих у Фиренци.

Писао је мадригале и канцонете са инструменталном пратњом, у којима је вокални парт био богат развијеним украсима. Пратња је била махом акордске структуре и прва таква збирка носила је назив Нове музике. Новина је лежала управо у томе што пратња није била полифона, већ хомофона, акордска, и што су се у њој појављивали интервали који су били забрањени правилима класичне полифоније, попут дисонанци или скокова изнад акорада.

Уредница Сања Куњадић