Читај ми!

Студије и огледи

Жарко Паић: Симптом, знак, разлика. Делезово читање Ничеа

У емисији СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ можете слушати текст загребачког филозофа Жарка Паића „Симптом, знак, разлика. Делезово читање Ничеа”.

Симптом увек упућује на неки узрок. Знак, томе насупрот, може да стоји за себе (знак значи). Разлика између симптома и знака конститутивна је за филозофију Жила Делеза, али он ту разлику проналази и у филозофији Фридриха Ничеа. Загребачки филозоф Жарко Паић у минуциозној анализи показује како Делез „позајмљује" мотиве од Ничеа, да би их потом преобразио и уградио у своју филозофију. Тим премештањем - појмови су номади, рећи ће Делез - појмови добијају и нове функције, те, у неким склоповима, обогаћују своја значења. Паић прати појмовне линије и исцртава својеврсну картографију појма у координантном систему који праве Делез и Ниче. 

Уредник Иван Миленковић