XX век – Аугуст Халм: Симфонија у А-дуру

Аугуст Халм писао је бројна дела, а посебан корпус припада остварењим едукативног карактера.

У раном периоду је био инспирисан делима Волфа, а касније је развио еклектичан стил. У складу са тим, занимало га је спајање фуге са сонатом, делимично по моделу Брукнера, док је стилске одлике Дебисија, Регера и Малера јасно одбацивао.

Халмова Симофнија у А-дуру настајала је у дугом периоду – између 1911. и 1926. године. Премда укорењена у неоромантичарском изразу, мелодијска и ритмичка инвенција је у складу са епохом у којој је настала.