Камерни концерт – Композиције Енрикеа Гранадоса

Уз Исака Албениза и Мануела де Фаљу, Гранадос је био један од најистакнутијих музичара Шпаније позног 19. и раног 20. века.

За разлику од Де Фаље који је био превасходно композитор и Албениза који је био извођач, Гранадос је своје снаге распоређивао једнако на композицију, пијанистичку каријеру и педагогију. Као концертни пијаниста имао је запажен успех у Француској, као професор клавира заслужан је за оснивање такзоване шпанске пијанистичке школе, а у домену композиције захваљујући делима попут свите Гојеске добио је надимак Шпански Григ.

Слушаћете Гранадосов Клавирски трио опус 50 и Клавирски квинтет опус 49 у којима је клавирска деоница написана за виртуозног интерпретатора. Премда у мелодијским структурама постоје елементи шпанског фолклора, дела су пре свега укорењена у романтичарски музички идиом.

Уредница Сања Куњадић