Читај ми!

Музика света

Нумере са албума Музичка традиција Родопа: песме из Неделина, који је француска продукцијска кућа Окора објавила 2001. године.

На овом, студијским албуму налази се двадесет нумера забележених на иницијативу етномузиколога Николаја Кауфмана, који је специфичности традиционалне музике овог дела Бугарске први пут представио у Паризу 2001. године.

У источном делу Родопа, двадесет четири километра северно од границе са Грчком, Кауфман је приликом својих теренских истраживања 1954. године открио специфичан облик двогласног певања, какав не постоји у другим деловима Балкана. Реч је о карактеристичном облику антифоног двогласа који је овај бугарски етномузиколог забележио у граду Неделину (овај назив односи се на дан недељу) и његовој околини. Град је основан 1607. године, а до 1935. називан је Узундере, што у дословном преводу значи „дуга равница". Иначе, овај крај је био познат по узгајању кромпира и дувана који је, како је Кауфман забележио у својим теренским записима, „изградио куће" становника овог дела Бугарске. У прошлости су се становници Неделина и околних места окупљали недељом како би уживали у заједничком музицирању, а временом су почели да организују фестивале, али и локална такмичења на којима су бирали најбоље певаче и певачке групе. Интересантно је истаћи да су, како бележи Кауфман, у прошлости све жене певале како би мушкарцима које воле гласом могле да искажу најдубља осећања, а свака мајка је ову традицију преносила својој деци. Данас је вокална традиција Неделина искључиво део женске извођачке праксе.

Иначе, о пореклу антифоног двогласног певања Кауфман има две претпоставке. Наиме, по првој, певање у Неделину и његовој околини може да се доведе у везу са полифоном традицијом Трачана, који су настањивали Родопску област. По другој, којој је Кауфман наклоњенији, у току XVII и XVIII века, у периоду исламизације становништва, неколико десетина породица напустило је Пиринску област и села Чепинске области (у којима је негована оваква традиција двогласног певања), и насело се у Неделину и његовој околини, чему у прилог говоре и две важне карактеристике овог типа певања. Наиме, певање у паровима у где један певач започиње песму и изводи први део, други наставља изводећи други део песме, а потом други пар певача наставља песму, према Кауфмановим речима „као у еху", налази се само у Неделину и Чепинској области. За разлику од двогласног певања у другим областима Бугарске, па и читавог Балкана, мелодијски покрет другог дела (песме коју пева други певач из првог пара), а који следи након мирнијег мелодијског покрета првог, главног дела песме, у највећем броју примера мелодијским скоковима, најчешће квартним, са првим гласом ствара специфичне дисонанце, у секундним интервалима.

Песме из Неделина изводе: Светла Чакарова, Анета Емилова, Нели Келешова, Ирина Марангозова, Минка Шандорова и Роујка Иванова. Суделује гајдаш Серафин Кафеђиев.

Емисију је припремила Ирина Максимовић Шашић