Стваралаштво Фридриха Вита

У последњој емисији циклуса који емитујемо поводом 250 година од рођења немачког композитора Фридриха Вита слушаћете композиције овог аутора и Франца Данција

Симфонија у А-дуру Фридриха Вита, која се убраја у његова рана дела,(настала око 1790), конципирана је као четвороставачна, са менуетом на месту другог става. Сразмерно скромну, конзервативну инстурментацију, надокнађује Витова богата мелодијска инвенција и колористички оркестрациони поступци, а пажњу посебно привлачи анданте на месту трећег става, писан у облику теме са варијаицама, засићен солистичким наступима појединих инструмената.

Клавирски квинтет у Ес-дуру, опус 5, убраја се међу најамбициозија остварења Фридриха Вита на пољу камерне музике. Реч је о четвороставачном делу, са менуетом на месту трећег става, у коме централно место заузима екстензивни сонатни алегро као први став, а посебно плени пажљиво обликован и тембровски разноврстан музички ток лаганог става, у темпу анданте кантабиле, у коме препознајемо утицаје оперског музичког израза. Витов Квинтет у Ес-дуру може се изводити уз учешће било гудачког, било дувачког квартета.

Немачки композитор Франц Данци, седам година старији од Вита, заузима важно место у развоју музике за дувачке инстурменте. У његовом опусу камерне музике, централно место припада дувачком квинтету, али је поред тога експериментисао и са формом клавирског квинтета са дувачким инстументима. Чућете Данцијев троставачни Квинтет у Де-дуру, опус 54, у коме је композитор уместо конвенционалне хорне, ансамблу придружио флауту, док је истовремено већу тежину дао самој деоници клавира, која је на моменте изражено виртуозна. У последњем ставу комбинују се форма ронда и теме са варијацијама на изненађујуће слободан начин, уз употребу фолклорне мелодике.

Аутор Срђан Атанасовски
Уредница Сања Куњадић