Студије и огледи

Драган Проле: Кукурикање либералног ума – оглед о разврату

У циклусу СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ можете слушати делове текста Драгана Пролеа „Кукурикање либералног ума: оглед о разврату”.

У наставку циклуса феноменолошких расправа о смртним греховима Драган Проле нас суочава са историјским и појмовним заплетима појма разврата и његовог практиковања. Основна теза студије јесте да нас сексуална слобода води у својеврсну усамљеност.

Позивајући се на славне расправе о сексуалној слободи и разврату, од античке Грчке и античког Рима до савремених текстова, Проле варира мотиве граница слободе и могућности њене безграничности, јер, према дефинцији, само је неограничена слобода истинска слобода. Но, ако је разврат израз безграничне слободе, не доводи ли, онда, такво конзумирање слободе, управо до напада на слободу саму? Из хришћанске перспектива несумњиво је тако, осим што се, у међувремену, мора у питање довести и сама хришћанска перспектива. Јер, није ли разврат ексклузивно хришћански изум, својеврсни механизам воље за моћ и политичке контроле становништва? Да ли је пагански свет, у многим својим елементима слободнији од хришћанског света, уопште познавао разврат?

Уредник Иван Миленковић
Чита Марица Милчановић

број коментара 0 Пошаљи коментар