Ноћне променаде

Композиције Јоакима Николаса Егерта, Јана Ладислава Дусека, Карла Нилсена, Жозефа де Канталуба, Андреса Вестрема, Мориса Емануела и Жана Мартина де Рона

01.00 Андрес Вестрем
Гудачки квартет у Бе дуру (19,48)
Изводи: квартет Саломон


01.20 Јан Ладислав Дусек
Концерт за клавир у ге молу опус 49 (30,26)
Изводе: Андреас Штајер и ансамбл Кончерто из Келна


01.50 Карл Нилсен
Свита опус 45 (20.46)
Изводи: Мартин Роско, клавир


02.10 Жозеф де Канталуб
Песме из Оверња (40.45)
Дон Апшоу и Оркестар опере из Лиона под управом Кента Нагана


02.50 Јоаким Николас Егерт
Гудачки квартет у це молу (29.23)
Изводи: квартет Саломон


03.20 Јан Ладислав Дусек
Концерт за клавир у Бе дуру опус 22 (24.20)
Слика „Марија Антоанета” опус 23 (11.23)
Изводе: Андреас Штајер и ансамбл Кончерто из Келна


03.55 Морис Емануел
Песме из Бургундије (15.48)
Дон Апшоу и Оркестар опере из Лиона под управом Кента Нагана


04.10 Жан Мартин де Рон
Гудачки квартет у еф молу (18.22)
Изводи: квартет Саломон


04.30 Карл Нилсен
Тема са варијацијама опус 40 (15.22)
Три комада за клавир опус 59 (10.55)
Изводи: Мартин Роско, клавирброј коментара 0 Пошаљи коментар