Хроника Трећег програма

Mожете слушати осврт Дубравке Стајић на студију Марије Обрадовић „Хроника транзиционог гробља. Приватизација друштвеног капитала у Србији од 1989. до 2012. године”, чији су издавачи Нова српска политичка мисао и Институт за новију историју Србије из Београда.

Историчарка Марија Обрадовић у својој књизи Хроника транзиционог гробља, применом историјско-генетског метода и на основу социолошко-економских анализа, прати процесе у приватизацији српске привреде од 1989. до 2012. године. Како нас обавештава Дубравка Стајић, ова обимна студија састоји се од седам поглавља, међу којима је шесто најзначајније јер доноси податке и критику приватизације у свим њеним фазама и променама, почев од закона о предузећима Социјалистичке Републике Србије до завршетка процеса транзиције. У овом делу студије ауторка таксативно наводи 460 предузећа која су, услед транзиције, престала са производном делатношћу, наводећи да је деиндустријализација један од стратешких циљева глобализације.

Резимирајући процесе приватизације, у завршном делу књиге, Марија Обрадовић је реконструисала процес пропадања некад угледних предузећа, али и повезивање и развој нове клијентелистичке буржоазије. Књига Хроника транзиционог гробља није класично историографско штиво, већ се пре ради о мултидисциплинарном делу, заснованом на озбиљној документацији, којим је ауторка јасно и доследно показала своју теоријско-идејну опредељеност и свој став према предаторским методама неолибералног капитализма.

Читала Биљана Јовановић.
Уредница емисије Тања Мијовић.

број коментара 0 Пошаљи коментар