XX век – остварења Милтона Бебита

Овај амерички аутор и теоретичар је био један од најванагрднијих у Америци, привучен најрадикалнијим поступцима европског модернизма.

Од младости Бебит је био привучен музиком Вареза и Стравинског, а потом друге бечке школе. Током свог живота допринео је разумевању и проширивању могућности дванесттонске технике. Такође, Бебит је важио за једног од најутицајнијих композитора и професора у Сједињеним Америчким Државама у периоду после Другог светског рата. Предавао је на Принстону, као и на Џулијарду, а држао је курсеве у Драмштату. Бавио се и математичким истраживањима, а његова докторска дисертација под називом „Функција структуре скупа у дванесттонском систему" је управо спајала музику и математику те је своједобно била превише напредна за музиколошки департман Принстона који ју је одбио. Тек 1992. године Катедра за музику је прихватила овај докторат и Бебиту је додељно одговарајуће звање. Поред свог великог теоријског знања и огранизовања догађаја савремене музике, Бебит је био и велики познавалац популарне музике двадесетих и тридесетих година. Његови ставови о серијализму су извршили велики утицај на Европске композиторе послератне авангарде попут Луиђија Нона, Пјера Булза и Карлхајнца Штокхаузена.

Утредница Ксенија Стевановић

број коментара 0 Пошаљи коментар