Друга Русија – Олга Малинова

У седмичном циклусу ДРУГА РУСИЈА из истоименог зборника, од понедељка, 12. до среде, 15. октобра, можете пратити текст Олге Малинове „'Дуги' дискурс о националној самобитности и опозиција западњаштва и антизападњаштва у постсовјетској Русији”.

Књига Друга Русија, која ће ускоро бити објављена у оквиру Библиотеке XX век, поред уводне студије приређивача, Милана Суботића садржи радове једанаест савремених руских аутора различите генерацијске припадности и теоријских интересовања. Критички став према владајућој политичко-идеолошкој парадигми представља заједничку карактеристику свих изабраних радова. С обзиром на једнострану рецепцију руске интелектуалне и политичке сцене, овај зборник радова је настао у нади да ће подстаћи читаоце да Русију сагледају из другачије перспективе од оне која је у Србији доминантна, те да ће, на тај начин, допринети потпунијем разумевању њене комплексне историје и савремености. 

Текст руске историчарке Олге Малинове посвећен је истраживању опозиције западњаштва и антизападњаштва у пост-совјетској Русији. Анализирајући савремене дебате о руском националном идентитету, ауторка их сагледава из перспективе „историје дугог трајања“ (longue durée). Упркос томе што се сличне расправе воде и у другим земљама тзв. „европске периферије“, тема „националне самобитности“ обележава готово два века руске интелектуалне и политичке историје. Дуготрајност ове дебате, као и идеолошке поделе на два међусобно супротстављена „табора“, представља руску специфичност која указује на неразрешену идентитетску дилему о (не)припадности Европи. Приказујући два доминантна начина решења ове дилеме, Малинова указује на друштвени и политички контекст који условљава превласт „западњаштва“ или „антизападњаштва“ у руској политици и култури.

Текст је превео Зорислав Паунковић.
Уредница Оливера Нушић.

 

 

број коментара 0 Пошаљи коментар