Lokalitet „Timakum minus“ uvek iznenadi arheologe svojim bogatstvom

Na kasnoantičkom lokalitetu „Timakum minus“ u selu Ravna kod Knjaževca arheolozi ovih dana nastavljaju naučna istraživanja započeta prošle godine. Istražuje se južna kapija utvrđenja i priprema njena konzervacija i prezentacija.

Projekat na lokalitetu „Timakum minus“ realizuju Arheološki institut iz Beograda i knjaževački Zavičajni muzej uz podršku Ministarstva kulture i Opštine Knjaževac. Na prostoru oko južne kapije utvrđenja, uporedo sa naučnim istraživanjima, arheolozi pažljivo pripremaju zidove za restauratorsko-konzervatorske radove.

„Na površini zidova ne smemo da ostavimo slojeve zemlje jer uz te zidove mora da nalegne kasnije malter, koji će ih zaštititi u postupku prezentacije“, objašnjava dr Igor Bjelić, naučni saradnik Arheološkog instituta u Beogradu.

Od prvog do petog veka, koliko je trajao „Timakum minus“ bio je važan rudarsko-metalurški i administrativni centar.

„Ravna zbog toga ima veliki broj pokretnih nalaza u slojevima, i to veoma. Bilo je bogato stanovništvo pa ima veoma atraktivnih, veoma bogatih nalaza koji naravno, pune ovu arheološku zbirku. Svaka kampanja doda nešto što je zaista vredno“, navodi Sofija Petković, naučni savetnik Arheološkog instituta u Beogradu.

Lokalitet je značajan ne samo u arheološkom i naučnom smislu, već predstavlja i promociju knjaževačkog kraja i pokazuje da ovaj kraj ima kontinuitet naseljavanja, smatra arheolog Bojana Ilijić, viši kustos Zavičajnog muzeja u Knjaževcu.

Nalazi sa „Timakum minusa“ se čuvaju u muzejima u Nišu i Knjaževcu, kao i u Arheo-etno parku nedaleko od lokaliteta.

„Ljudi koji žele da obiđu Arheo-etno park mogu da se najave Muzeju. Vodič našeg Muzeja će da sačeka ovde grupu i mogu da dobiju od vodiča sve detaljne informacije o parku i šta se sve ovde nalazi“, kaže arheolog Milena Muminović, kustos, Zavičajnog muzeja Knjaževac.

Planovi Zavičajnog muzeja predviđaju izgradnju novog puta do lokaliteta i uređenje pešačkih staza na njemu, kako bi , osim Arheo-etno parka i sam „Timakum minus“ postao dostupniji turistima.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">