Vreme je za prirodu

Svetski dan zaštite životne sredine 5. jun je dan koji se obeležava u celom svetu kroz razne aktivnosti i kampanje, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine.

Datum je odredila Generalna skupština UN jer se tog dana održala Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu 1972. godine. Prisutne delegacije su tada donele zajednički zaključak o potrebi međunarodne saradnje u svrhu zaštite životne sredine.

Program zaštite je nazvan UNEP - Program zaštite životne sredine Ujedinjenih nacija. U svetu se na ovaj dan pokreću brojne aktivnosti u koje je uključena javnost, a koje propagiraju odgovoran odnos prema okruženju.

Hrana koju jedemo, vazduh koji udišemo, voda koju pijemo i klima, koja čini našu planetu pogodnom za život, sve dolazi iz prirode. Ipak, u ovim posebnim trenucima priroda nam šalje poruku: Da bismo se brinuli o sebi, moramo se brinuti za prirodu. Vreme je da se probudimo, da primetimo poruku, da dignemo glas. Vreme je da se učini nešto više za prirodu, ljude i planetu.

Zaštita biodiverziteta se najbolje sprovodi očuvanjem prirodnih staništa, kroz zaštićena područja i druge vidove prostorne zaštite. Vojvodina je izrazito agrarno područje, međutim na teritoriji AP Vojvodine imamo 133 zaštićena područja na površini od preko 140.000 hektara, dok je u postupku zaštite više od 20 područja.