Fond za nauku Republike Srbije otvorio je „Specijalni program istraživanja Kovid-19“

Ukupan budžet programa je 2.000.000 evra, a finansira se iz zajma Svetske banke kroz „Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji (SAIGE)“. Ukupan budžet po projektu je 200.000 evra, uz izuzetak za istraživanja iz biomedicinskih oblasti gde je dozvoljena kupovina kapitalne opreme i u tom slučaju može biti odobreno do 500.000 evra za projekat.

Program ima za cilj finansiranje projekata koji će doprineti efikasnom naučnom odgovoru na Kovid-19 pandemiju.

Program ima unapred propisane teme koje su grupisane u okviru (bio)medicinskih nauka, (bio)medicinskog inženjerstva i informacionih tehnologija, kao i ekonomskih, socioloških, psiholoških istraživanja i upravljanja složenim sistemima.

Program podržava primenjena naučna istraživanja, međunarodnu saradnju, kreiranje multidisciplinarnih timova, kao i konzorcijumsko podnošenje projekata. Predloge projekata, kao i do sada, mogu podneti istraživači zaposleni u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama.

„Nikada do sada nismo doživeli ovakav trenutak u nauci. Svuda u svetu, svi vodeći istraživači su okupili svoje timove i hitno se preorijentisali razmatrajući šta mogu da urade kako bi zajedno pomogli rešavanju ove pandemije“, ističe dr Milica Đurić-Jovičić, v.d. direktora Fonda za nauku Republike Srbije.

Ona dodaje da je fokus celokupne svetske nauke na jednom problemu. Kako u svetu, tako i u Srbiji, aktivirani su istraživački kontakti, stare i nove saradnje, jer je opasnost prisutna i svaka informacija dragocena.

„Komunicirali smo sa kolegama iz drugih fondova iz Evrope, kao i istraživačima iz dijaspore. Obezbeđena su dodatna sredstva u iznosu od 2 miliona evra kako bi se otvorio Specijalan program istraživanja Kovid-19“, kaže dr Đurić-Jovičić.

Rok za podnošenje predloga projekata 

Rok za podnošenje predloga projekata je 10.06.2020. godine. Predlozi projekata se podnose u dve faze. Zbog kratkog roka i neophodne brze evaluacije predloga projekata, istraživači će prvo podnositi skraćene verzije predloga projekata koji će ići na evaluaciju programskog odbora.

Nakon toga će naučnici, koji budu najviše ocenjeni prema definisanim kriterijumima, biti pozvani da dostave celokupan predlog projekta. Kada programski odbor završi i drugu fazu evaluacije, biće formirana konačna rang lista projekata koji će biti finansirani.

Završetak evaluacije se očekuje već tokom avgusta 2020. godine, kao i početak realizacije projekata. Specijalni program istraživanja Kovid-19 ima poseban strateški značaj za Republiku Srbiju i njene građane, a sve informacije o programu dostupne su na sajtu Fonda za nauku http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2020/05/covid19/.

U okviru ovog programa očekuju se predlozi koji mogu brzo pružiti efikasna rešenja i doprineti borbi protiv ove pandemije, ali i drugih prirodnih katastrofa. Zbog toga ovaj program ima fokus na primenjena istraživanja u trajanju do 12 ili 18 meseci.

„Protekli period nas je opomenuo koliko je nauka bitna, pokazao je i da naučnici u Srbiji mogu mnogo toga, da su hrabri i spremni da se potpuno posvete izazovima. Za neverovatno kratko vreme otvorena je laboratorija Vatreno oko, napravljen je srpski ELISA test, respirator, i još mnogo toga“, dodala je dr Milica Đurić-Jovičić.

Prema njenim rečima, postoji veliki broj naučnika sa inovativnim rešenjima koji mogu doprineti daljoj borbi protiv pandemije. Potrebno je da gledamo napred i pripremamo se i za buduće izazove koji su pred nama.

„Zato je bitno da se pandemiji i drugim prirodnim katastrofama, koje se mogu desiti u budućnosti, pristupi sistemski i da svako razmisli kako njegov rad može doprineti budućem rešenju“, zaključuje ona.