Nađeni sarkofazi sveštenika koji su „čistili” duše faraona

Vršeći iskopavanja jugoistočno od čuvenih piramida u Gizi, arheolozi su otkrili groblje staro 4.500 godina, saopštilo je Egipatsko ministarstvo starina.

Na lokalitetu je otkriveno nekoliko grobnica. U jednoj od najstarijih pronađena su dva netaknuta sarkofaga, a osobe čije posmrtne ostatke čuvaju zvale su se Benehvi-Ka i Nui. Analizom grobnih artefakata i hijeroglifskih natpisa otkriveno je da su ta dva čoveka živela pre skoro 4.500 godina, tokom vladavine Pete dinastije, dok su piramide u Gizi bile izgrađene za vreme prethodne dinastije.

Natpisi navode da je Benehvi-Ka bio sveštenik i sudija, a najinteresantnija od sedam titula koje je nosio bila je „pročišćivač faraona Kefrena, Userkafa i Njuseraa". Kefren, prvi od ovih vladara, pripada Četvrtoj dinastiji i zaslužan je za izgradnju jedne od najpoznatijih piramida u Gizi - Kefrenove piramide, dok su Userkaf i Njusera bili faraoni Pete dinastije. Natpisi navode i pet titula koje je imao Nui, među kojima su i „načelnik velike države", „nadzornik novih naseobina" i „pročišćivač faraona Kefrena".

Drevna egipatska praksa recikliranja groblja

Među brojnim predmetima koji su pronađeni u ovoj grobnici najinteresantnija je statua od krečnjaka koja predstavlja jednog od ta dva pokojnika sa ženom i sinom.

Generalni direktor Platoa Gize Ašraf Mohi naveo je da, kao što je bila česta praksa u starom Egiptu, i ovo groblje je ponovo korišćeno. Procenjuje se da je to bilo pre oko 2.600 godina. Iz tog razdoblja potiču pronađeni drveni antropoidni kovčezi koji su bili oslikani i dekorisani, a neki su imali i hijeroglifske natpise. Arheolozi su na lokalitetu pronašli i više kamenih reljefa, kao i drvene i glinene posmrtne maske.

Ovo groblje iz perioda Starog kraljevstva pronašao je tim egipatskih arheologa predvođen Mustafom Vazirijem, generalnim sekretarom Vrhovnog veća za starine. Istraživanja su u toku i očekuju se nova otkrića.

broj komentara 0 pošalji komentar