Читај ми!

Еколошки прихватљива рециклажа неопходна, најугрожени су сакупљачи отпада

Међу највећим узроцима загађења ваздуха су пожари на депонијама и паљење секундарних сировина. Да иронија буде већа, најугроженији су они који отпад сакупљају и пале. Зато је тридесетак неформалних скупљача отпада покренуло рециклажу каблова на еколошки прихватљив начин.

Уместо да се каблови пале како би се издвојио бакар у Рециклажној задрузи у Ади набавили су уређаје за машинско одстрањивање изолације бакра. Кажу, желе да буду део рециклажне индустрије.

„Била је идеја, пошто долазим из сакупљачке породице, јесте да видим на који начин моји стричеви и остали чланови моје породице могу да унапреде свој посао. Оно што ми радимо је примарна рециклажа каблова, пластике... Видели смо да спаљивање каблова гуши наш посао", каже Килино Стојков, оснивач Еколошке задруге „Конект клин Рома груп".

А због спаљивања каблова и другог отпада у нехигијенским насељима и загађеног ваздуха, становници неких насеља већ годинама протестују.

„Сви они који се баве отадом на начин на који не би требало да пале и ослобађају жицу од заштитног слоја су изложени и токсичним и канцерогеним материјама. Они краће живе. Они пре обољевају", изјавио је Слободан Тошовић, екотоксиколог, консултант УНЕЦЕ.

„Познатису погубни ефекти излагања диму од ове врсте сагоревања, пре свега на оног ко то ради а затим и на окружење", истиче Дејан Лекић из Националне еколошке асоцијације.

Пожари су чести, а ватрогасци и комунална инспекција због њих излазе на терен, и то се стално понавља јер откупљивачи купују метал иако виде да је издвојен паљењем.

Тај проблем није од јуче, али тај проблем не може да се реши сутра или данас, то је неки проблем који системски треба да се реши", изјавила је Мирјана Тодоровић из Министарства заштите животне средине.

Процењује се да је у Србији између 60 и 70 хиљада неформалних сакупљача отпада који обезбеђују сировине за рециклажну индустрију.

„Наша идеја је да за почетак направимо пилот пројекат набавимо једну од тих машина, меримо успех неколико месеци да видимо да ли ћемо успети да у некој значајнијој ери прилагодимо те спаљиваче секундарних сировина да користе ту машинску обраду", каже Бојан Симишић из покрета „Еко-стража".

Спаљују се врло често крадени каблови, а да би дошли до њих лопови направе и хиљаду пута већу штету него што зараде продајом претопљеног метала.