Шума Каленић проглашена за строги резерват природе

За строги резерват природе проглашена је шума Каленић која се налази између Јухора и Гледићких планина. На тај начин постала је заштићено подручје од изузетног значаја. Одлука Владе Србије објављена је у Службеном гласнику.

Каленић се штити ради очувања биолошке разноврсности, ретке и јединствене климатогене шумске заједнице сладуна и цера, старости око 100 година.

У питању је значајно станиште строго заштићених врста фауне птица као што су мишар, шумска сова, велики шарени детлић, кос, дрозд имелаш, велика и обична сива сеница, бргљез и друге. 

Резерват који обухвата делове катастарске општине Каленички Прњавор, општина Рековац, поверен је на управљање Јавном предузећу Србијашуме.

Неки екосистеми у Србији „Европа у малом“

Србија се одликује богатом и разноврсном природном баштином, наводи се на сајту ЈП Србијашуме.

Велики број и разноврсност биљних и животињских врста, њихових заједница и екосистема чине Србију Европом у малом, и једним од центара њене биолошке разноврсности.

У циљу очувања посебних природних вредности и унапређења њиховог стања поједини делови или екосистеми природе, као и врсте проглашавају се за заштићена природна добра.

број коментара 0 Пошаљи коментар