Читај ми!

Kанбан систем - правилним и једноставним преносом информације до бољих пословних резултата

Велики број предузећа широм света се суочава са проблемима везаним за организацију и оптимизацију производних процеса, као и са организационим проблемима унутар свог пословног окружења. Канбан систем могао би да им помогне.

Kанбан систем представља начин да сви производни процеси раде континуирано и да не остану без предмета рада (или не произведу превише), путем визуелне сигнализације у фабрици. Овим се оставарују стабилни процеси, а планирање производње постаје прецизно. 

Домаћа компанија Текор Консалтинг (Tecor Consulting) већ годинама спроводи нешто што је у свету схваћено као императив за здраво пословање - максималну оптимизацију, тј. баланас између свих производних процеса.

Kанбан као важан алат при имплементацији Лин (Lean) филозофије има велику улогу у оптимизацији готово свих пословних корака.

Kанбан је јапанска реч која се преводи као сигнал. Kанбан може бити картица, визуелни дисплеј, кутија, празна палета, тј. било шта што даје сигнал да се почне са производњом или транспортом одређеног дела.

Таичи Оно је био главна покретачка снага развоја и имплементације многих алата и успостављања производног система Тојоте.

Идеја о канбан алату је настала из посматрања америчких супермаркета током посета јапанских привредника Сједињеним Америћким Државама.

За разлику од Јапана, у којем се продаја одвијала махом доставом производа на кућну адресу, америчке супермаркете је одликовао брз промет роба и стална доступност производа које корисник сам бира.

Први супермаркет у Јапану је отворен 1950. године и ово је навело Таичија на размишљање како да исти принцип примени у Тојоти.

Kорисници захтевају оно што им је потребно, узимају производ, а након тога се одмах врши допуна количине производа на рафовима.

Суштински празно место на рафу је сигнал да је потребно донети производ и допунити раф. Идеја је да на рандом месту имамо тачно оно шта нам треба, када нам треба, у количини која нам је потребна.

Правила Лин-Канбана 

Једна од најбитнијих ствари која одликује „Just In Time“ је посматрање наредног процеса као корисника. Тек када се успостави овакав начин размишљања могуће је успоставити систем „pull flow“, а Канбан је један од алата који пружа подршку.

Процес или операција захтева од претходног процеса или операције шта му је потребно. Производи се једино оно што је потребно нередном процесу. Забрањено је померање и производња без канбана.

Сваки производ мора бити одговарајуће обележен канбаном. Забрањено је слати дефектне производе у наредни процес или операцију - 100% без дефеката.

Пажљиво смањивати број канбана како би се смањиле залихе и открили постојећи проблеми. Правилном имплементацијом канбан алата постижу се многобројни бенефити.

Смањује се количина полупроизвода, унапређује ток материјала, спречава прекомерна продукција, олакшава вођење производње путем визуелних сигнала, повећава флексибилност производње, смањују се трошкови звог смањења расипања...

Три врсте Канбана

Постоји производни Kанбан, помоћу којег лансирамо производњу, нпр. када одређена машина добије сигнал да произведе неке елемент или када кувар у ресторану добије папирић на коме пише које јело и којој количини да припреми.

Тренспортни Kанбан, помоћу којег се захтева достављање неког материјала на одређено место - нпр. магацин материјала који треба на одређено радно место да донесе неку количину неког материјала.

Овим се избегава нагомилавање и затрпавање радног места у производњи или конобар који добије звучни сигнал да је одређено јело сремно и да може да буде послужено.

Организациони Kанбан поможе приликом организације и приоритизације посла. Најчешће се изводи са три колоне „Урадити, У раду, Урађено“ где померањем одређених картица тачно знамо приоритете, али и степен урађености одређеног посла.

Нпр. кувар све поруџбине држи са леве стране, када узме нешто да производи помери десно, а када произведе, баци тај папирић.