За оне који желе школе са више физике

Огледно одељење за физику у Земунској гимназији функционише од школске 2015/2016.године. Због повећаног интересовања ученика за природно-математички смер Aктив професора физике из Земунске гимназије покренуо је иницијативу за увођење наставног програма „Гимназија за ученике са посебним способностима за физику".

У Земунској гимназији од школске 2015/2016. године постоји огледно одељење за физику. На основу запажања да је повећано интересовање ученика за природно-математички смер, а међу њима има доста ученика који показују посебне способности и интересовање за физику ‒ Aктив професора физике из Земунске гимназије покренуо је иницијативу за увођење наставног програма „Гимназија за ученике са посебним способностима за физику".
Огледно одељење за физику карактеришу бројне различитости у односу на класична одељења природно-математичког смера. Наставни план и програм сличан је природно-математичком смеру али је већи фонд часова математике и физике.

Физика није само једна, него их има више. Тако се током четири године изучавају: Основи механике и термодинамике, Рачунарски практикум, Електромагнетизам и оптика, Атомска и молекуларна физика, Механика са теоријом релативности, Физичка електротехника, Физика микросвета, итд.

Мали број ученика у одељењу омогућава скоро индивидуалну наставу. Такође, ученици имају већи број лабораторијских вежби и могућност истраживања. Иначе, Земунска гимназија је опремљена са неколико лабораторија за физику, што је предуслов добрих истраживачких радова.

Специфичност огледног наставног програма је и сарадња са Физичким, Математичким факултетом, Факултетом за физичку хемију и Институтом за физику.

Професори и сарадници институција гостују као предавачи у овом огледном одељењу, а с друге стране, ученици имају могућност да посећују те установе и њихове лабораторије.

Сарадња са Институтом за физику 

Професор др Душко Латас са Физичког факултета у Београду каже да је тај факултет препознао значај подухвата за богаћење понуде на тржишту образовања ‒ „То је за мој факултет значајно јер се млади људи усмеравају ка физици и сродним наукама, а надамо се да ће ово одељење једног дана постати место са којег ће се регрутовати будући студенти физике".

Сарадња са Институтом за физику омогућава ученицима да се упознају са истраживањима која се обављају у тој установи и да се упуте у научни приступ решавања проблема. Лични контакт са теоретичарима и експериментаторима додатно мотивише ученике.

Др Бојан Николић из Института за физику истиче да се могући видови сарадње са ученицима огледају кроз помоћ у извођењу лабораторијских вежби, израду семинарских и матурских радова под надзором стручњака из Института и припреме ученика за разна такмичења из физике.

Гостовања професора предавача са Физичког факултета и Института представљају занимљиво искуство и за ученике и за професоре.

Тајне природе као изазови  

За професора Душка Латаса, рад са ученицима представља драгоцено искуство јер се разликује од рада са студентима: „Трудим се да код ученика развијам радне навике и жељу за учењем. Ми смо рођени да бисмо учили, а тајне природе су изазови који се базирају на идејама које уз пуно труда можемо да разумемо. Тим ставовима покушавам да код ученика развијем страст према науци."

Формирање огледних одељења за децу са посебним способностима представља покушај школе да одговори на различите потребе и способности деце, као и потребе научних институција за што квалитетнијим образовањем.

Др Бојан Николић сматра да „с обзиром на чињеницу да већи део најбољих ученика Математичке гимназије одлази у иностранство и уписује студије на ЕТФ-у, формирање тог одељења има за циљ да окупи младе људе који су посебно заинтересовани за физику и обезбеди већи број квалитетних студената физике". 

број коментара 0 Пошаљи коментар